Ympäristösuunnitelma

Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat keskeisiä arvoja Oksidialle niin omissa sisäisissä toimintatavoissamme kuin kehitetyissä ratkaisuissamme. Tällä sivulla kerromme kuinka laskemme, hallitsemme ja kompensoimme päästöjämme.

Lähestymistapamme päästöjen vähentämiseen

Yrityksenä haluamme noudattaa kestäviä liiketoimintatapoja. Eepos kehitettiin auttamaan kouluja siirtymään kohti paperitonta työympäristöä ja nopeuttamaan vihreään siirtymistä kouluissa ja kunnissa. Eepos tarjoaa pilvipohjaisia, sähköisiä ja paperittomia menetelmiä kaikkien koulun hallintotehtävien ja -töiden hoitamiseen esimerkiksi suunnittelussa, resurssienhallinnassa ja viestinnässä. Eepos tarjoaa myös teknisiä ratkaisuja etäopetukseen ja kokouksiin, joilla on myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Toimitusketjumme noudattaa kestävän kehityksen standardejamme. Valitsemme kolmannen osapuolen palveluntarjoajamme, alihankkijamme ja kumppanimme ympäristövaikutusten perusteella, arvioiden nykyaikaiset ja kestävät liiketoimintatavat, teknologian tason ja hinnan. Pidämme etusijalla etätapaamisia ja yhteisiä webinaareja kouluttaaksemme ja tavataksemme asiakkaita. Kannustamme asiakkaitamme siirtymään paperittomaan työhön ja kehitämme jatkuvasti uusia ominaisuuksia Eepokseen saavuttaaksemme tämän tavoitteen.

Lyhyesti sanottuna lähestymistapamme ottaa huomioon

  • toiminnassamme päivittäin käyttämiemme tarvikkeiden, palveluiden ja työkalujen päästöt
  • työmenetelmiemme aiheuttamien päästöt
  • toimittajamme ympäristövaikutukset
  • kompensaation päästöjemme mukaan

Suurempi hiilikädenjälki

Hiilikädenjälki tarkoittaa toimia, joilla voimme pienentää syntynyttä hiilijalanjälkeä omassa toiminnassamme ja ympärillämme. Jos ajattelemme päästöjä vertauskuvallisesti, hiilijalanjälki on askeleestamme (toiminnastamme) hiekkaan jäävä jalanjälki, ja hiilikädenjälkeä edustaa toimet, joilla voimme peittää hiekkaan syntyneen jalanjäljen. Toiminnallamme pystymme saavuttamaan itseämme suuremman hiilikädenjäljen (vaikutus muiden toimijoiden hiilijalanjäljen vähentämiseen).

Kannustamme asiakkaitamme keräämään kaikki tiedot organisaation tiedot keskitettyyn digitaaliseen ratkaisuun, jotta sitä ei tarvitse erikseen tulostaa. Mitä enemmän pilvipohjaista, automaattista ja saumatonta koulun tiedonhallinta on, sitä suurempia ympäristöhyödyt ovat.

Koulutamme koulujen hallintoa käyttämään etäratkaisuja sujuvammin ja ohjaamme opettajia tarvittaessa sopeutumaan etäoppimiseen ja -opetukseen.

Pienempi hiilijalanjälki

Vaikka toimialamme päästövaikutusten hallinta voi olla helpompaa kuin toisilla aloilla, ymmärrämme, että työmme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on edelleen kesken ja jatkuva parantaminen on tarpeen. Yrityksemme kasvaa, emmekä saa unohtaa sen tuomia muutoksia päästöissä.

Päästöjä voidaan vähentää useilla tavoilla toimiston lämpötilan alentamisesta ja toimistotilojen maksimaalisesta hyödyntämisestä fossiilisten polttoaineiden polkumyyntiin ja vielä vähemmän lentämiseen. Otamme nämä muutokset käyttöön asettamamme 5-vuotissuunnitelman aikana.

Arvioidut päästöt vuosina 2022-2027

Olemme laskeneet ja arvioineet päästömme vuodelta 2022 huomioiden eri vaikutusalueet.

Vaikutusalue 1: Suorat päästöt omistamista tai valvotuista lähteistä
Vaikutusalue 2: Oksidian kuluttaman ostetun sähkön, höyryn, lämmön ja jäähdytyksen tuotannon epäsuorat päästöt
Vaikutusalue 3: Kaikki muut epäsuorat päästöt, joita esiintyy yrityksen tuotantoketjussa

VuosiHenkilöstöAlue 1 (0,145/hlö)Alue 2 (0,627/hlö)Alue 3 (1,264/hlö)Yhteensä
2022111,6 tCO₂e6,9 tCO₂e13,9 tCO₂e22,4 tCO₂e
2024162,3 tCO₂e10,0 tCO₂e20,2 tCO₂e32,5 tCO₂e
2027 nykyisten päästöjen mukaan223,19 tCO₂e13,97 tCO₂e27,81 tCO₂e44,97 tCO₂e
Tavoiteltu muutos 2027222,4 tCO₂e (0,1/hlö)11 tCO₂e (0,5/hlö)22 tCO₂e (1/hlö)32,5 tCO₂e

 

Päästöjen laskeminen, vähentäminen ja hyvittäminen

Vuodesta 2023 alkaen Oksidia kompensoi 150 % luomastamme hiilijalanjäljestä. Asetamme korvausasteemme 150 prosenttiin varmistaaksemme, että hiilijalanjälkemme katetaan ja että päästölaskelmissamme mitään ei jätetä ulkopuolelle.

Tavoitevuotemme on 2027, mikä antaa meille viisi vuotta kehittää lähestymistapaamme, suunnitelmiamme ja toimintatapojamme. Nykyisillä CO₂-päästölaskelmillamme vähennämme hiilijalanjälkeämme 27,7 prosenttia 44,97 tCO₂e:stä ja kompensoimme loput.

Vuonna 2022 kompensoimme päästöjä 33,6 tCO2e:n edestä.

Päästöjen hyvittäminen yhdessä Compensaten kanssa

Teemme yhteistyötä luotettavan ja tunnetun Compensate järjestön kanssa varmistaaksemme, että hyvityksellämme on todellista vaikutusta. Compensate on suomalainen organisaatio, johon kuuluu ilmastonmuutoksen asiantuntijoita, yritysjohtajia, teknologiayrittäjiä, viestinnän ammattilaisia ja riippumaton paneeli maailmankuuluista tutkijoista.

Compensate koostuu Compensate Operations Oy:stä ja voittoa tavoittelemattomasta Compensate Foundationista, joka keskittyy edunvalvontatyöhön vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden eheyden parantamiseksi.

Lisätietoja Compensatesta saat täältä.