Perusopetus

Oppilaan tietojen hallinta perusopetuksessa ei ole koskaan ollut helpompaa. Eepos palvelee oppilaita koko perusopetuksen mittaisen matkan pitäen opintotiedot ja -historian turvassa ja helposti saatavilla. Perusopetus ansaitsee Eepoksen tarjoaman äärimmäisen helppokäyttöisen, täysin mobiilin ja älykkäästi integroidun toimintaympäristön.

Ota yhteyttä

Yksinkertaista ja helppoa oppilashallintaa

Eepoksella tietojen hallinta ei ole koskaan ollut näin yksinkertaista. Käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen käyttöliittymä auttaa jokaista koulun käyttäjää hoitamaan tehtävänsä nopeasti. Vuosittaisia luokkasijoitteluja ja kurssimäärittelyjä helpottavat älykkäät massatoiminnot. Aikataulujen optimointi onnistuu helposti integroiduilla ratkaisuilla!

Uutta tuulta perusopetuksen purjeisiin

Työmme muilla opetusaloilla on kestänyt pian 10 vuotta. Vuoteen 2021 Eepos on kasvanut kokonaisvaltaiseksi tukijärjestelmäksi, jolla hallinnoidaan koulun kaikkia toimintoja resursseista ja opintorekistereistä, arvioinneista, oppilaitoksen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, laskutukseen ja reskontraan sekä opettajien palkanmaksuun.

Eepoksella päivittäistä opetustyötään ohjaa jo lähes 4000 opettajaa ja Eepoksissa ylläpidetään jo lähes 80 000 oppilaan opintoja.

Haluamme tuoda ymmärryksemme koulun arjesta sekä rehtorin, opintosihteerin, opettajan, oppilaan ja huoltajan tarpeista hyödynnettäväksi nyt myös perusopetuksessa! 

Kaikki tarpeelliset työkalut yhdessä pilvipalvelussa

Erillisten työtehtävien vuoksi hyppely eri palveluiden välillä ei ole enää tarpeen. Eepoksessa kaikki koululle tärkeä on integroituna yhteen helppokäyttöiseen kokonaisuuteen. Tiivis kokoelma ydintoimintoja säästää sekä aikaa että klikkauksia ja palvelee jokaista koulun käyttäjää omassa käyttöliittymässään. Me ylläpidämme järjestelmää, pidämme sen päivitettynä ja kehitämme siihen uusia ominaisuuksia. Kaikki tämä jotta koulut voisivat keskittyä vain opettamiseen!

Jo itsessään tehokasta kokonaisuutta voidaan laajentaa integroitumalla etätunti-työkaluihin, oppimisympäristöihin tai muihin operatiivisiin järjestelmiin.

Miten Eepos palvelee perusopetuksen tarpeita?

Ymmärrämme koulun arjen kulmakivet

Eepos ymmärtää koulun arkea kaikkien koulun käyttäjien näkökulmasta. Koulun arjen toiminnan kannalta suunnittelun, resursoinnin, viestinnän ja päivittäisten kirjausten tekeminen on oltava äärimmäisen helppoa. Eepos hallinnoi koulun kaikkia ydintietoja tehokkaasti yhdessä palvelussa, jolloin tieto on kaikkien käyttäjien saatavilla 24/7.

Koulun hallinnon käytössä on tehokkaita massatoimintoja rekisterin ylläpitoon ja muokkaukseen, opettajat tekevät päivittäiset kirjaukset muutamalla klikkauksella ja oppilaat ja vanhemmat ovat aina ajantasalla koulun tapahtumista.

Helppokäyttöinen ja mobiili ratkaisu

Eepoksen käyttö ei vaadi kehittyneitä tietojenkäsittelytaitoja. Järjestelmän käyttöönotto ei vaadi myöskään investointia laitteisiin. Eepos on käytettävissä millä tahansa tietokoneella ja mobiililaitteella. Suunnittelussa panostamme siihen, että käyttäjien arkiset toimet onnistuvat muutamalla klikkauksella, näkymät ovat helposti ymmärrettäviä ja että palvelu toimii laitteesta ja paikasta riippumatta.

Turvallinen ja monipuolinen

Koulun sekä koulun rekisterien tietoturvallisuudesta huolehtiminen on meille ensisijaisen tärkeää. Panostamme tähän ylläpitämällä standardisoitua tietoturvallisuusjärjestelmää sekä suorittamalla kolmannen osapuolen puolueettomia arviointeja järjestelmän turvallisuudesta.

Eepoksen ominaisuuksista löytyy mahdollisuuksia  mm. tehokkaaseen hallinnointiin, nopeaan resurssien käytön kirjaamiseen ja seurantaan, sähköiseen taloushallintaan, helpompaan oppilaan ohjaukseen, yksinkertaiseen viestittämiseen ja monipuoliseen arviointiin. Tätä tehokasta kokonaisuutta voi täydentää integroitumalla mm. oppimisympäristöihin ja etäopetuksen palveluihin.

Mitä ominaisuuksia Eepos tarjoaa perusopetukseen?

Viestintä

Eepos tarjoaa viestintään liittyen monipuolisia työvälineitä. Koko henkilökuntaa yhdistää Eepoksen sisäiset suoraviestit. Pääkäyttäjät viestivät sähköisten tiedotteiden, sähköpostien ja tekstiviestien avulla. Opettajat viestivät oppilaille ja vanhemmille yksityisviesteillä tai henkilökunnalle näkyvillä kommenteilla. Oppilaat ja vanhemmat ottavat helposti yhteyttä koulun henkilökuntaan suoraviesteillä.

Opettajan työkalut

Opettajan käytössä on helppokäyttöiset toiminnot läsnäolojen kirjaamiseen, työtuntien ilmoittamiseen, materiaalin jakamiseen ja arviointiin. Arkipäiväiset toimenpiteet, kuten läsnäolojen kirjaus, onnistuvat puhelimella muutamalla klikkauksella.

Median ja materiaalin jakaminen

Jaa kuvia, videoita, äänityksiä ja muita tiedostoja oppilaiden ja opettajien kesken suoraan Eepoksessa. Järjestele ja helpota tiedostojen käsittelyä ja arkistointia koulun omilla tunnisteilla.

Koulun sähköiset lomakkeet

Luo ja julkaise muokattavia lomakkeita ilmoittautumiseen ja käsittele tiedot suoraan oppilasrekisteriin. Lomaketyökalu mahdollistaa monipuoliset kysymystyypit, automaattisia lisätoimintoja ja sähköisen oppilaspaikan vahvistuksen. Lomaketyökalumme kautta voit tulevaisuudessa luoda myös sähköisiä lomakkeita muihinkin tarpeisiin!

Tilojen hallinta ja optimointi

Koulun kalenterit keskitetysti yhdessä paikassa. Hallitse koulun lukujärjestyksiä opettajittain ja tiloittain Eepoksessa. Liitä opetusta, tapahtumia tai muita varauksia koulun yhteisiin tiloihin. Henkilökunnan käytössä on monipuoliset näkymät kaikkiin tai yksittäisiin tiloihin vaikka mobiilissa. Tilojen käyttöä voidaan optimoida integroiduilla palveluilla (esim. Untis)

Oppilaan ja vanhemman sähköinen asiointi

Oppilaan ja vanhemman portaalista opintojen edistymisen ja viestinnän seuraaminen on helppoa. Ilmoittautuminen ja jatkoilmoittautuminen kouluun onnistuu sähköisillä lomakkeilla. Oppilaskohtainen aikajana kerää koulun uusimmat tapahtumat yhteen näkymään. Opintojen sisällöistä oppilas voi tutustua koulun opintokokonaisuuksiin ja oppilasta koskevaan arviointiin. Opintojen liitteeksi voidaan jakaa mediaa ja tiedostoja monipuolisesti.

Mobiilisovellus

Oppilaat ja vanhemmat voivat ladata puhelimeensa Eepos-sovelluksen, joka tekee asioinnista ja viestinnästä entistä helpompaa. Seuraa opintoja, viesti ja jaa materiaalia suoraan sovelluksen kautta.

Nopea haku ja raportointi

Eepoksesta löydät useita valmiiksi rakennettuja raportteja opetuksen tarpeisiin. Rakennamme uusia raportteja asiakkaiden pyyntöihin perustuen. Raporteilla seuraat mm. resurssien käyttöä, viikkotunteja, tiloja, läsnäoloja, työtunteja ym. Lisäksi sisäinen Haku-työkalumme mahdollistaa tietojen kerrostetun hakemisen erittäin yksityiskohtaisiin tarpeisiin.

Etäopetus ja oppimisympäristöt

Eepoksen avulla helpotat opettajien arkea. Esimerkiksi etätuntien käynnistäminen Google Meets tai Microsoft Teams-palveluihin onnistuu muutamalla klikkauksella. Lisäksi oppilaiden kutsuminen ja lisääminen ryhmäkohtaiseen Google Classroomiin onnistuu nappia painamalla.

Sähköinen laskutus ja maksuviitteet

Lähetä laskut asiakkaille sähköpostilla ja kerää viitemaksut järjestelmään automaattisesti. Tuemme viitteiden siirtoa Osuuspankin, Nordean ja Säästöpankin Web service-kanavista.

Talouden integraatiot

Lukukausimaksujen siirto voidaan toteuttaa helposti useisiin eri talouden järjestelmiin valmiilla integraatioilla. Nykyisistä integraatioistamme löytyvät tietojen siirrot mm. seuraaviin ohjelmiin:  Intime laskutus, IntimePLUS, Lindorff, Maestro-ohjelmat, Procountor API, Lemonsoft, Talenom, ProE, Raindance, Visma Fivaldi, Visma Netvisor, Visma Nova.

Lisätietoa ominaisuuksista?

Lisätietoa Eepoksen ominaisuuksista löydät Ominaisuudet-sivulta.

Ominaisuudet

Tutustu Eepokseen

Varaa ilmainen esittely ja kerromme lisää Eepoksen ominaisuuksista ja toiminnastamme.

Varaa esittely

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää!