Opetusalat

Eepos soveltuu niin julkisen kuin yksityisen perusopetuksen, toisen asteen ja taiteen perusopetuksen kouluille. Tämän lisäksi Eeposta käytetään kunnallisten Music Service Hubien hallintaan Isossa-Britanniassa sekä taidekoulujen hallintaan Vietnamissa.

Palvelun rakenne on toteutettu siten, että modulaarisia palvelun osa-alueita voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Näin Eepos voi koulukohtaisesti sisältää juuri ne osa-alueet ja toiminnot, joita asiakas haluaa hyödyntää.

Ota yhteyttä

Helppokäyttöinen palvelu perusopetuksen tarpeisiin

Eeposta käytetään perusopetuksessa ensimmäiseltä luokalta lähtien. Eepoksen ominaisuudet mahdollistavat koululle ketterän sähköisen toimintaympäristön mobiilisti, turvallisesti ja käyttäjäystävällisesti.

Lue lisää

Yksinkertainen tapa hallinnoida opiskelua lukiossa

Eepos auttaa opetushenkilökuntaa ja oppilaita pysymään paremmin kartalla opintojen edistymisestä vuosien varrella. Palvelusta löytyy yksinkertaiset toiminnot opintojen suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin. Eepokseen voidaan tallentaa kaikki oppilaaseen liittyvät päätökset, suunnitelmat ja muut dokumentit osaksi oppilaan profiilia. Opetushenkilöstö voi muokata ja ylläpitää suunnitelmia yhdessä oppilaan kanssa.

Lue lisää

Taiteen opintojen tukena varhaisiästä aikuisuuteen

Eepos-oppilaitoshallintaa on kehitetty tiiviissä yhteistyössä yli sadan oppilaitoksen kanssa. Tunnemme taiteen perusopetuksen tarpeet läpikotaisin. Eepos soveltuu niin kunnallisille kuin yksityisille oppilaitoksille kaikilla taiteen osa-alueilla.

Lue lisää

Eepos jakaa Suomalaisen opetuskentän huippuosaamista maailmalle

Kansainvälistyvällä Eepoksella on jatkuvasti kysyntää myös maailmalla. Tällä hetkellä toimimme Vietnamissa sekä Isossa-Britanniassa ratkoen taiteen oppilaitosten arkisia haasteita Suomessa kehitetyillä työkaluilla. Kansainvälisesti Eepos palvelee lähes 10 000 opiskelijaa.

Lue lisää