Quyền riêng tư

Các thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

Cam kết bảo mật

Link 1

Link 2

Link 3

Báo cáo vi phạm bảo mật

Tại Oksidia, chúng tôi rất coi trọng người dùng và bảo mật của họ. Bất cứ khi nào chúng tôi nhận được gợi ý về một vấn đề bảo mật tiềm ẩn, chúng tôi sẽ điều tra ngay lập tức.

Nếu bạn tin rằng bạn đã tìm thấy các lỗ hổng bảo mật trong dịch vụ của chúng tôi có thể gây hại cho những người sử dụng Oxidia, Epo hoặc Epo, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi phát hiện của bạn qua e-mail đến tietosuoja@oksidia.fi.