Eepos-oppilaitoshallintaa käytetään tietokoneella internet-selaimessa. Eri portaaleille on laadittu oma ohjeistuksensa toimivuudesta ja yhteensopivuudesta.

 

Oppilaitoksen hallinto ja pääkäyttäjät (admin-portaali)

Eepoksen hallintapuoli vaatii enintään vuoden vanhan version Google Chrome -selaimesta työkalussa käytössä olevien teknologioiden takia. Oletuksella Chrome päivittää itseään automaattisesti, joten päivittäminen ei vaadi erityisiä toimenpiteitä. Ongelmien esiintyessä tukea saa Eepoksen live-tuesta tai puhelimitse.

 

Minimivaatimukset työasemalle

  • Jatkuva internet-yhteys
  • Suosittelemme vähintään 4 Gt käyttömuistia (RAM)
  • Ei erityisiä vaatimuksia suorittimelle tai levytilalle

 

Opettajat ja oppilaat ja vanhemmat (opettajan ja oppilaan portaalit)

Opettajien työkaluihin vähintään

  • vähintään IE11 tai vastaava
  • Tabletti-/mobiilikäytössä iOS9+, Android 6+ tai vastaava

 

Oppilaiden sekä huoltajien portaaliin

  • vähintään IE11 tai vastaava
  • Tabletti-/mobiilikäytössä iOS9+, Android 6+ tai vastaava